Historia Suwałk nieodłącznie związana jest z historią wojska. Obszary powojskowe stanowią tu bardzo duży obszar. Obszar, o który wreszcie postanowiono zadbać i go zrewitalizować. Owocem tej pracy jest historyczny Hotel Loft 1898. Suwałki – miasto wojskowe Żeby zrozumieć jak ważną rolę pełniło wojsko w Suwałkach…